[Video] DSH Hướng dẫn – VPN cho Android với cặp đôi hoàn hảo Orbot và Orfox

August 14, 2018

Android có cặp đôi VPN vô cùng bá đạo là Orbot và Orfox. Cài đặt hơi lâu tí nhưng dùng vô cùng an toàn nhé. Có gì không hiể thì hỏi nha.