[Video] Bí kíp cách tạo Facebook chống RIP

February 7, 2018

Nhiều bạn hỏi về Facebook quá nên làm luôn chuỗi series hướng dẫn tránh RIP Facebook luôn cho mọi người. Làm luôn VIDEO cho gấu hen :).