Tag: chống hacking

Bảo vệ tính riêng tư cá nhân là câu chuyện đã có từ rất lâu. Năm 1604, tổng chưởng lý của nước Anh, Sir Edward Coke, phán rằng ngôi nhà của một người cũng chính là pháo đài của anh ta....

Nhiều người sử dụng máy tính đã lâu nhưng không hề biết rằng có hai loại tài khoản: Tài khoản quản trị (Admin account) và Tài khoản thường (Standard/Limited account). Đại đa số người sử dụng khi mua máy về...