[Infographic] Làm sao để bảo vệ tài khoản Facebook?

January 20, 2016

Sự phát triển mạnh mẽ của Facebook tại Việt Nam đã kéo theo một loại tội phạm mới chuyên ăn cắp các tài khoản Facebook. Hướng dẫn sau đây sẽ cho bạn những kiến thức cơ bản để bảo vệ tài khoản Facebook của bản thân.

Đọc hướng dẫn chi tiết tại bài Bí kíp bảo vệ tài khoản Facebook.

Ban Biên Tập